αιμοπετάλια

Health

EMA: Συστάσεις για όσους εμφανίσουν θρομβώσεις ή χαμηλά αιμοπετάλια από το AstraZeneca

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δίνει επιπλέον συμβουλές σχετικά με τη θρομβωση ή τον χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων που εμφανίζονται μετά