Φοιτητές

Τέχνες

Φοιτητές ”βλέπουν” την ομορφιά της πανδημίας

«Δεν έχουμε παρά μια μονάχα στιγμή στη διάθεσή μας. Ας κάνουμε τη στιγμή αυτή αιωνιότητα. Άλλη αθανασία δεν υπάρχει… Η