οικονομική ενίσχυση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 110 εκατ. ευρώ για Δήμους και Περιφέρειες

Νέα συμπληρωματική Κ.Α.Π., συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ για τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και 7 εκατ. ευρώ για