πειράματα

Health

ΠΟΥ: “Επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα τα πειράματα στη Γουχάν”

Περισσότερο φως στα αμφιλεγόμενα πειράματα κέρδους – λειτουργίας, γνωστά στην επιστημονική κοινότητα ως «Gain of Function» με τα οποία παγκοσμίως