Πράσινο

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου

Σε εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων των ειδών Aphidius colemani, Amblyseius swirskii, Cryptolaemus montrouzieri Amblyseius swirskii και Adalia bipunctata προβαίνει η Διεύθυνση