προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Παιδείας: Δεν παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα κατά την τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης

Η Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 50/2021 σχετικά με την τηλεκπαίδευση, η οποία παρασχέθηκε την προηγούμενη σχολική