91 ναυάγια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενάλια κιβωτός της Ιστορίας: Αποδίδονται 91 ναυάγια πλοίων και αεροπλάνων για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής

Απελευθερώνονται, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, οι οργανωμένες και καθοδηγούμενες καταδύσεις σε 91 ναυάγια πλοίων