Αρχαίοι Έλληνες

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ποιό ήταν το ”Viagra” των αρχαίων Ελλήνων

Στην αρχαία Ελλάδα , η έννοια του γάμου και οι «συνηθισμένες» συζυγικές ερωτικές συνήθειες ήταν εντελώς ξένες με αυτό που