Περδικάκι

ΕΛΛΑΔΑ

Που βρίσκεται ο Ελληνικός «Δρόμος του θανάτου»

Στη χώρα μας βρίσκεται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους του πλανήτη που πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Πρόκειται