πλανήτης

Health

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να οδηγήσει σε Χρόνια Νεφρική Νόσο

Η χρόνια νεφρική νόσος που συνδέεται με το θερμικό στρες θα μπορούσε να γίνει μια σημαντική επιδημία υγείας για εκατομμύρια