βρετανική μετάλλαξη

ΕΛΛΑΔΑ

Covid 19: Κυριαρχεί η βρετανική μετάλλαξη στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του Covid 19, σε 1.058 επιλεγμένα δείγματα που