Ένα στα τέσσερα τσιγάρα στην Ελλάδα είναι παράνομο, με τα χαμένα έσοδα από την παράνομη αυτή δραστηριότητα να τοποθετούνται, για το 2021, σε 604 εκατ. ευρώ σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας της ετήσιας ανεξάρτητης έκθεσης της KPMG που διενεργήθηκε, για λογαριασμό της Philip Morris.

Ο υψηλός ρυθμός διείσδυσης των λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική αγορά μπορεί να γίνει κατανοητός εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2009, πριν από την έλευση της οικονομικής κρίσης, η κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων αντιστοιχούσε στο 3% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 21% το 2014 και ανέρχεται στο 24% της συνολικής κατανάλωσης σε όλη τη χώρα, βάσει των στοιχείων για το 2021. Η μάστιγα του λαθρεμπορίου καπνού έχει πολλαπλά αίτια, όπως αναφέρουν παράγοντες της καπνοβιομηχανίας.

Όπως εξηγεί η έρευνα της KPMG, παρά τις σημαντικές επιτυχίες κατά των οργανωμένων παράνομων δικτύων που έχουν σημειώσει οι διωκτικές αρχές και τις σοβαρές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων εξακολουθεί να αποτελεί μάστιγα, πλήττοντας τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και την οικονομία της χώρας. Πέρυσι, καταναλώθηκαν 3,4 δισ. παράνομα τσιγάρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 24% της συνολικής κατανάλωσης.

Βασική αιτία του λαθρεμπορίου αποτελεί η υπερφορολόγηση των νόμιμων καπνικών προϊόντων (τσιγάρα, είδη βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως πούρα και καπνός), που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχει ωθήσει τους καπνιστές σε φθηνότερα, πλην ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία, υποκατάστατα των νόμιμων τσιγάρων. Σύμφωνα με παλαιότερη (2020) έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην Ελλάδα ο συνολικός φόρος που επιβαρύνει τα τσιγάρα ως ποσοστό της μέσης τιμής λιανικής είναι 89,4%, έναντι 79,56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λαθρεμπόριο αποτελεί μεγάλη πληγή. Στην Ε.Ε., η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων αυξήθηκε κατά 3,9% (ή κατά 1,3 δισ. μονάδες) το 2021, σε σύγκριση με το 2020, με τη Γαλλία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι στη Γαλλία, πέρυσι, η παράνομη αγορά τσιγάρων αντιπροσώπευε το 29,4% της συνολικής κατανάλωσης, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13% το 2017. Στη Γαλλία, η κατανάλωση παραποιημένων τσιγάρων εμφάνισε το 2021 σημαντική άνοδο κατά 33%, γεγονός που οδήγησε στη διόγκωση της αγοράς παράνομων τσιγάρων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, στην Ε.Ε. η παράνομη αγορά ενισχύθηκε κυρίως από τα παραποιημένα τσιγάρα, η κατανάλωση των οποίων παρουσίασε αύξηση 19% το 2021, φτάνοντας τα 12,3 δισ. τσιγάρα. Συνολικά, το 2021 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. απώλεσαν έσοδα ύψους 10,4 δισ. ευρώ εξαιτίας του παράνομου εμπορίου τσιγάρων, που αντιπροσωπεύει το 8,1% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων.

Πηγή: kathimerini.gr