Η επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής της WWF, Θεοδότα Νάντσου προχώρησε σε μία δημοσίευση στο facebook όπου ενημερώνει τους πολίτες της χώρας ότι από το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε σημάνει συναγερμό για πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία.

Αναλυτικότερα, η Θεοδότα Νάντσου τονίζει ότι δεν είναι πως δεν ξέραμε ότι υπάρχει κίνδυνος, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίας βροχόπτωσης. Μάλιστα, οι χάρτες για τη Θεσσαλία είναι αναρτημένοι από το 2018 στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε τονίσει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την οδηγία για τους κινδύνους πλημμύρας (2007/60/ΕΚ) καθώς δεν επικαιροποιεί όπως πρέπει τα υποχρεωτικά διαχειριστικά σχέδια, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες . Όπως αναφέρεται, παγίως και σταθερά παραβιάζει το (πολύτιμο) περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ, ενώ είναι πρώτη και χειρότερη σε παραβάσεις του άρθ. 260, δηλαδή αγνόηση καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ (12 συνεχιζόμενες παραβιάσεις, με δεύτερες την Ιταλία και την Ισπανία με 9).

Δείτε την ανάρτηση:

Tags :