Αν και με καθυστέρηση μιας μέρας λόγω τεχνικών προσαρμογών στο σύστημα, άνοιξε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και οι εργοδότες από σήμερα Πέμπτη, 4/3/2021 έως τη Δευτέρα 8/3/2021 και ώρα 16:00, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας του μηνός Μαρτίου. Επίσης μπορούν να δηλωθούν νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που αφορούν 1/3, 2/3, 3/3 και 4/3/2021.

Προσοχή, από 8/3/2021 και τις 16:01 και μετά, θα προαναγγέλλονται μόνο νέες αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για το διάστημα από 1/3 ως και την 8/3/2021 και ώρα 16:00.

Σημειώνεται ότι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθυστέρησε να ανοίξει λόγω των τεχνικών προσαρμογών που έπρεπε να εισαχθούν στο σύστημα μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις αναστολές που επέβαλε η χθεσινή ΚΥΑ. Αυτή η αυστηροποίηση έχει ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν περίπου 50.000 επιχειρήσεις από τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή το προσωπικό τους.

Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται, από το μέτρο αναστολών:

Οι παλαιότερες επιχειρήσεις (με έναρξη εργασιών πριν τον Ιανουάριο του 2018) οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και δεν άνοιξαν υποκατάστημα αλλά είχαν αύξηση του τζίρου τους ή δεν έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που ανήκαν σε πληττόμενους ΚΑΔ αλλά παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 είναι οι εταιρίες παραγωγής τροφίμων και η εστίαση με take way και delivery.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις άνοιξαν η απέκτησαν υποκατάστημα την κρίσιμη περίοδο μετά το 2018 φαίνεται πως θα είναι επιλέξιμες για το μέτρο των αναστολών ακόμη κι αν έχουν αύξηση τζίρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους κατά τον μήνα Μάρτιο.

Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει:

– να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

– να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

 

Πηγή: www.protothema.gr