Επεκτείνεται το μέτρο για την υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% και για τον μήνα Δεκέμβριο. Αφορά εργαζόμενους και επιχειρηματίες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού και ενοικιάζουν ακίνητα, όπως προκύπτει από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι το μέτρο αυτό αφορά μόνο στις επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου αλλά και τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής. Επισημαίνεται πως οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στους παραπάνω και αυτόν τον μήνα, το 50% της ζημίας τους θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Αναλυτικά, υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για τον μήνα Δεκέμβριο δικαιούνται:

α) Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου (συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων) ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορονοϊό, λόγους.

β) Συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

γ) Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ) Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, καθώς και για τους συζύγους ή τα έτερα μέρη συμφώνου συμβίωσης και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr