Στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορούν πλέον να υποβάλουν δηλώσεις COVID οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται αποζημίωση για το 50% της ζημιάς που υπέστησαν αυτόν τον μηνά από τον “κούρεμα” των ενοικίων κατά 40%.

Το ήμισυ της…. χασούρας τους θα πιστωθεί (μέσα στους επόμενους μήνες) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στo Taxisnet.

Αποζημίωση δικαιούνται όσοι εκμισθώνουν ακίνητα σε:

Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.
Εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από την μόνιμη κατοικία.
Ναυτικούς που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους.
Τη δήλωση Covid υποβάλλουν εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση Covid υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από όλους τους συνιδιοκτήτες, τότε η δήλωση Covid θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από έναν εκ των συνιδιοκτητών.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή.

Στοιχεία δήλωσης
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης Covid, τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με την προσθήκη των κάτωθι στοιχείων που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον εκμισθωτή:

1. Χρήση μίσθιου, όπου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:
– «κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους»
– «κύρια κατοικία στην οποία ο εκμισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»
– «κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»
– «επαγγελματική στέγη»
– «κύρια κατοικία ναυτικού»
2. Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση.
3. Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.
4. Το μήνα που αφορά η μείωση

Τα σχέδια για τον Ιανουάριο
Για τον επόμενο μήνα ισχύσει η κυβερνητική εξαγγελία για μείωση ενοικίου 80% στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή μέσα στις γιορτές, ενω καλλιεργούνται σκέψεις να παραταθεί και τον επόμενο μήνα η μείωση κατά 40% στα ενοίκια που θα καταβάλουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές μέσα στις γιορτές.

Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που νοικιάζουν επαγγελματικά ακίνητα σε κλειστές επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας. Εάν τελικά αποφασιστεί και για τον Ιανουάριο το κούρεμα κατά 40% στις πληττόμενες επιχειρήσεις, οι εκμισθωτές των ακίνητων θα αποζημιωθούν με το 50% είτε του μισθώματος είτε των απωλειών.

Τα νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές υποχρεούνται σε μείωση ενοικίων αλλά δεν δικαιούνται αποζημιώσεις. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει τον επόμενο μήνα. Το νεότερο σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει οτι τα νομικά πρόσωπα που θα εισπράξουν «κουρεμένα» κατά 80% ενοίκια θα αποζημιωθούν για το 40% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας.

Πηγή: newmoney.gr