Από σήμερα, Δευτέρα, 1η Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση του νέου πτωχευτικού νόμου. Πρόκειται για το νoμοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο, «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας».

Ποιοι έχουν δικαίωμα ρύθμισης: 

1. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ.

2. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

Με ποιον τρόπο θα παρέχεται στους δανειολήπτες:

Είτε με τη συναίνεση οφειλέτη και πιστωτών με την προϋπόθεση ότι αυτοί εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο αλλά και το 50% των υπολοίπων απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον πτωχευτικό νόμο, ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.

Πότε θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση

Από την 1η Ιουνίου 2021 θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του νέου πτωχευτικού νομού για τα φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που έχουν περιουσία έως και 350.000 ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με το νoμοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» οι οφειλέτες θα έχουν από την 1η Ιουνίου και μετά και δύο επιλογές:

1.Είτε θα μπορούν ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 240 δόσεις και να λάβουν από το κράτος τη σχετική μηνιαία επιδότηση που ξεκινά από 70 ευρώ και φτάνει έως 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους.

2.Είτε θα επιλέξουν τη διαδικασία της πτώχευσης.

  • Χρήσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr. Επίσης, στα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά, οι πολίτες μπορούν να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη στα θέματα διαχείρισης των οφειλών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού για (τηλε)συνάντηση, καλώντας στο τηλέφωνο 213 212 5730.

Πηγή: www.minfin.gr