Στον Δήμο Κορινθίων προηγείται ο Νίκος Σταυρέλης με ποσοστό 47,42% και 21 έδρες σε ενσωμάτωση 1,85.

Tags :