Στον Δήμο Νεμέας προηγείται ο Φρούσιος Κωνσταντίνος με 53,82% και 11 έδρες σε ενσωμάτωση 10,53.
Tags :