Στον Δήμο Βέλου – Βόχας προηγείται ο Μανάβης Θανάσης με ποσοστό 45,42% και 15 έδρες σε ενσωμάτωση 2,50%.
Tags :