Σε εκτέλεση των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιούνται οι αναγκαίες ενέργειες για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024.

Το προσωπικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες προετοίμασαν και προώθησαν το εκλογικό υλικό (κάλπες, σάκους με εκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια και τις ειδικές συσκευές μετάδοσης αποτελεσμάτων SRT) στους οικείους Δήμους της κάθε Εκλογικής Περιφέρειας. Το προσωπικό είναι σε ετοιμότητα για ό,τι άλλο απαιτηθεί για την διενέργεια των Εκλογών καθώς και για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων μετά τη λήξη της ψηφοφορίας την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024.

Συνολικά στις Εκλογικές Περιφέρειες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα λειτουργήσουν 1502 Εκλογικά Τμήματα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι βασικοί εκλογείς, οι ετεροδημότες, οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των καταστάσεων του άρθρου 27 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012. Τα εκλογικά Τμήματα ανά Εκλογική Περιφέρεια έχουν ως εξής:

  • ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 203
  • ΑΡΚΑΔΙΑΣ 336
  • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 266
  • ΛΑΚΩΝΙΑΣ 258
  • ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 439
Tags :