Συναγερμός σήμανε εχθές το μεσημέρι, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση πυρκαγιάς σε παρακείμενο σπίτι, στο Λέχαιο πίσω από το αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και άνδρες της Πυροσβεστικής όπως επίσης και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου όπου κατέσβησαν την πυρκαγιά.

Οι λόγοι εκδήλωσης της πυρκαγιάς, παραμένουν άγνωστοι.

Δείτε φωτο:

Υπενθυμίζεται ότι εχθές έληξε η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων σύμφωνα με την υπ’ αρ. απόφαση 18851 οικ.Φ.700.20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β/19-04-2023) για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα,τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του δένδρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους. Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνεται με ίδια μέσα του υπόχρεου.

1.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:

α) Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

β) Δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πυροσβεστικής Διάταξης αριθ.9/2021 «Καθαρισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ 1923/Β΄/13-05-2021), απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Tags :