Από αύριο Δευτέρα 1 Μαρτίου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν νέα βεβαίωση κίνησης ώστε να μεταβούν στην εργασία τους, οι οποίες θα ισχύουν εώς και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου. Από την επομένη, Τρίτη 9 Μαρτίου οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης, οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως και 14 ημέρες.

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται και χορηγούνται ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης- αίτησης του εργοδότη και χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση, δηλαδή στον εργοδότη.

Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες θα μετακινούνται επίσης με βεβαίωση κίνησης μέσω του «ΕΡΓΑΝΗ» και του ιστότοπου forma.gov.gr. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Οι επιστήμονεςαυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. Με νέο έντυπο μέσω του Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

Σε ότι αφορά τις κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει των ΚΑΔ της, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τηλεργασία και νόμιμη άδεια να έχουν βεβαίωση κίνησης.