Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ με την έκθεσή του «UNEP Food Waste Index Report 2021».

Αναλυτικότερα κάθε χρόνο τα τρόφιμα που απορρίπτονται ανά άτομο φτάνουν τα 74 κιλά, όταν σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από πείνα. Η έκθεση αποκάλυψε ότι το 17% του συνόλου των τροφίμων που διατίθενται σε επίπεδο καταναλωτή (11% στα νοικοκυριά, 5% στην υπηρεσία τροφίμων και 2% στο λιανικό εμπόριο) σπαταλήθηκε το 2019 και περίπου 690 εκατομμύρια άνθρωποι έπρεπε να πεινάσουν.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις φτωχές αλλά και στις πλούσιες χώρες.

Η εκτίμηση για τα απόβλητα οικιακών τροφίμων στις ΗΠΑ είναι 59 κιλά κατά κεφαλήν ανά έτος, ή 19.359.951 τόνους ετησίως, ενώ για την Κίνα αυτές οι εκτιμήσεις είναι 64 κιλά κατά κεφαλήν ετησίως ή 91.646.213 τόνους ετησίως.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η σπατάλη φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από τον μέσο παγκόσμιο όρο, αφού εκτιμάται ότι ανά κεφαλή, ετησίως, πετιούνται από τα ελληνικά νοικοκυριά 142 κιλά διαθέσιμου φαγητού που δεν καταναλώνεται, καθώς, επίσης, άλλα 7 κιλά ανά κεφαλή κάθε χρόνο από τον τομέα της εστίασης (αν και τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χώρα μας θεωρούνται μάλλον μέτριας αξιοπιστίας).

Εκτιμάται ότι 931 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλήθηκαν παγκοσμίως το 2019, αρκετά για τον κύκλο της Γης επτά φορές, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που ανέφερε ότι τα απόβλητα οικιακών τροφίμων στην Ινδία είναι περίπου 68,7 εκατομμύρια τόνοι ετησίως.

Η Έκθεση Δείκτη Αποβλήτων Τροφίμων 2021, από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και τον οργανισμό εταίρο WRAP, ανέφερε ότι περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων δημιουργήθηκαν το 2019, 61 τοις εκατό από τα οποία προήλθαν από νοικοκυριά, 26 τοις εκατό από υπηρεσία τροφίμων και 13 τοις εκατό από το λιανικό εμπόριο.

“Αυτό υποδηλώνει ότι το 17% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων μπορεί να χαθεί”, ανέφερε.

«Το βάρος ισούται περίπου με 23 εκατομμύρια φορτωμένα φορτηγά 40 τόνων – προφυλακτήρα-προς-προφυλακτήρα, αρκετά για να περιβάλλουν τη Γη επτά φορές», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η έκθεση εξετάζει τα απόβλητα τροφίμων που εμφανίζονται σε καταστήματα λιανικής, εστιατόρια και σπίτια – μετρώντας τόσο τα τρόφιμα όσο και τα βρώσιμα μέρη όπως τα οστά και τα κελύφη και παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη συλλογή, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων για τα απόβλητα τροφίμων μέχρι σήμερα.

Διαπιστώνει ότι σχεδόν σε κάθε χώρα που έχει μετρήσει τα απόβλητα τροφίμων, ήταν σημαντική, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματος.

Δείχνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα απόβλητα προέρχονται από νοικοκυριά, τα οποία απορρίπτουν το 11% των συνολικών διαθέσιμων τροφίμων στο στάδιο κατανάλωσης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι υπηρεσίες τροφίμων και τα καταστήματα λιανικής σπαταλούν 5% και 2% αντίστοιχα.

Σε παγκόσμιο κατά κεφαλήν επίπεδο, 121 κιλά τροφίμων σε επίπεδο καταναλωτή σπαταλούνται κάθε χρόνο, με 74 κιλά αυτό να συμβαίνει σε νοικοκυριά, ανέφερε το UNEP σε δήλωση.

«Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της φύσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης και των αποβλήτων, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να κάνουν το ρόλο τους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του UNEP Inger Andersen.

Η έκθεση ανέφερε ότι τα απόβλητα τροφίμων έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Σε μια εποχή που η δράση για το κλίμα εξακολουθεί να υστερεί, το 8-10 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σχετίζονται με τρόφιμα που δεν καταναλώνονται, όταν λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες πριν από το επίπεδο του καταναλωτή.

«Η μείωση των αποβλήτων τροφίμων θα μείωνε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα επιβραδύνει την καταστροφή της φύσης μέσω της μετατροπής της γης και της ρύπανσης, θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των τροφίμων και έτσι θα μειώσει την πείνα και θα εξοικονομήσει χρήματα σε μια εποχή παγκόσμιας ύφεσης», δήλωσε ο Andersen.

Η έκθεση σημείωσε ότι με 690 εκατομμύρια άτομα που επλήγησαν από την πείνα το 2019, μια εκτίμηση που αναμένεται να αυξηθεί απότομα λόγω της πανδημίας COVID-19 και ότι τρία δισεκατομμύρια άτομα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή, οι καταναλωτές χρειάζονται βοήθεια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στο σπίτι .

Ανέφερε ότι οι χώρες μπορούν να αυξήσουν τις κλιματικές φιλοδοξίες συμπεριλαμβάνοντας τα απόβλητα τροφίμων στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές στη συμφωνία του Παρισιού, ενισχύοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά.

Αυτό καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων επίσης πρωταρχικό τομέα για ένταξη στις στρατηγικές ανάκτησης COVID-19.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρήθηκε ότι τα απόβλητα τροφίμων στο σπίτι ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες», δήλωσε ο Marcus Gover, Διευθύνων Σύμβουλος του WRAP.

« Με τη δημοσίευση της έκθεσης Food Waste Index, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Με μόλις εννέα χρόνια να απομένουν, δεν θα επιτύχουμε τον στόχο 3 του SDG 12 εάν δεν αυξήσουμε σημαντικά τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων τροφίμων στο σπίτι παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα », δήλωσε ο Γκόβερ.

Ο στόχος 12.3 για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Στόχος Ανάπτυξης) στοχεύει στο μισό κατά κεφαλήν παγκόσμια απόβλητα τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή και στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Ένας από τους δύο δείκτες για τον στόχο είναι ο Δείκτης Αποβλήτων Τροφίμων.

Ο Andersen είπε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις επιτυχίας στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων – αν και όχι στην κλίμακα που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου.

«Πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν. Πρέπει, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουμε το ρόλο της συμπεριφοράς των καταναλωτών, σε όλα τα πολιτιστικά πλαίσια, στην επίτευξη του στόχου. Ας αγοράσουμε όλοι προσεκτικά, να μαγειρέψουμε δημιουργικά και να κάνουμε σπατάλη τροφίμων οπουδήποτε κοινωνικά απαράδεκτη, ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε υγιείς, βιώσιμες δίαιτες σε όλους », πρόσθεσε ο Andersen.

Όπως γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι σημαντικές ποσότητες τροφίμων παράγονται αλλά δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων μπορεί να επιβραδύνει την καταστροφή της φύσης μέσω της μετατροπής της γης και της ρύπανσης, να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των τροφίμων και έτσι να μειώσει την πείνα και να εξοικονομήσει χρήματα σε μια εποχή παγκόσμιας ύφεσης.

Συμπέρασμα, ότι η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής, τροφίμων και νοικοκυριού μπορεί να προσφέρει πολύπλευρα οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη.

 

 

Πηγές: www.hindustantimes.com – www.drishtiias.com