Το Βατικανό αποφάσισε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να ευλογεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, αφού ο Θεός «δεν μπορεί να ευλογήσει την αμαρτία».

Συγκεκριμένα, το γραφείο της Ορθοδοξίας του Βατικανού, η Συνέλευση για το Δόγμα της Πίστης απάντησε επίσημα σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι καθολικοί κληρικοί μπορούν να ευλογούν τα ομοφυλόφιλα συνδικάτα. Η απάντηση, ήταν αρνητική και περιείχε μια εξήγηση δύο σελίδων που δημοσιεύθηκε σε 7 γλώσσες και εγκρίθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Το διάταγμα διέκρινε την υποδοχή της εκκλησίας και την ευλογία των ομοφυλόφιλων, την οποία υποστήριξε, αλλά όχι τα συνδικάτα τους, καθώς οποιαδήποτε τέτοια μυστηριακή αναγνώριση θα μπορούσε να συγχέεται με το γάμο.

Μάλιστα διευκρινίζει, ότι οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αλλά ότι το ομοφυλοφιλικό σεξ είναι «εγγενώς διαταραγμένο». Η καθολική διδασκαλία υποστηρίζει ότι ο γάμος, μια δια βίου ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, είναι μέρος του σχεδίου του Θεού και προορίζεται για χάρη της δημιουργίας μιας νέας ζωής. Δεδομένου ότι τα ομοφυλόφιλα σωματεία δεν προορίζονται να γίνουν μέρος αυτού του σχεδίου, δεν μπορούν να ευλογηθούν από την εκκλησία: Ο Θεός «δεν ευλογεί και δεν μπορεί να ευλογεί την αμαρτία, ευλογεί τον αμαρτωλό άνθρωπο, ώστε να αναγνωρίσει ότι είναι μέρος του σχεδίου αγάπης του και να αφήσει τον εαυτό του να αλλάξει από αυτόν».

Στο άρθρο, επίσης τονίστηκε η θεμελιώδη και αποφασιστική διάκριση μεταξύ ομοφυλοφίλων και ομοφυλόφιλων ενώσεων, σημειώνοντας ότι η αρνητική κρίση για την ευλογία των συνδικάτων ατόμων του ίδιου φύλου δεν συνεπάγεται κρίση για τα άτομα και οποιαδήποτε ένωση που περιλαμβάνει σεξουαλική δραστηριότητα εκτός γάμου δεν μπορεί να ευλογηθεί επειδή δεν είναι σε κατάσταση χάριτος. Η ευλογία μιας ομοφυλοφιλικής ένωσης μπορεί να δώσει την εντύπωση ενός είδους μυστηριακής ισοδυναμίας με το γάμο κάτι που θα ήταν λανθασμένο και παραπλανητικό.

Πηγή: abcnews.go.com